Mengajari Anak Dengan Kalimah Tauhid Atau Mengenalkan Kalimah Tauhid

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a yang telah menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda: افتحوا علي صبيا نكم اول كلمة لااله الا الله ولقنوا هم عندالموت لااله الا الله ‘’Ajarkanlah kepada anak-anak kalian pada pemulaan bicaranya ucapan Laa ilaha illallah,dan ajarkan pula di akhir hayatnya mengucapkan Laa ilaha illallah’’(Baihaqi dalam syu’banul imanBaca >>>

WATAK WANITA MENURUT HARI KELAHIRAN (penafsiran jawa) bukan keyakinan sebagai hazanah ilmu melainkan pengetahuan belaka dalam budaya jawa. Sabtu Paing Juga baik namun juga jelek,akan tetapi lebih condong kebaikannya,ketika jelek melebihi kejelekannya,wanita kelahiran ini tidak merasa puas dengan suaminya. Ahad Pon Berbakti pada suami,pemberani,akan tetapi besar rasa cemburunya karean sangatBaca >>>

Cara Mendidik Anak Perempuan Agar Menjadi Wanita Sholehah

Cara mendidik anak perempuan sholehah. Memerintah anak perempuan menutup aurat jika sudah baligh,sedang batasan baligh menurut kitab fikih adalah umur sembilan tahun bagi perempuan, umur 15 tahun bagi anak laki-laki. Kedua orang tua memerintahkan anak perempuan memakai hijab/jilbab tentu di beri contoh oleh ibunya, tanpa contoh dari ibu’’ harus padaBaca >>>